Coraz trudniej znaleźć firmy, które podejmą się realizacji samorządowych inwestycji. Bardzo często na ogłaszane przetargi nie zgłasza się żaden wykonawca. A gdy już wpływa oferta, to jest ona znacznie droższa, niż kwota zabezpieczona w budżecie.

W ciągu ostatnich lat coraz więcej samorządów realizuje inwestycje z udziałem unijnych dotacji, to powoduje, że wykonawców posiadających „moce przerobowe” jest coraz mniej. – Niestety, obecnie to firmy wybierają sobie bardziej opłacalne zadania – zaznacza burmistrz Daniel Marchewka. – Mamy „na stole” kilka milionów złotych na potrzebne miastu inwestycje, ale nie możemy ich realizować bo do kolejnych przetargów nikt się nie zgłasza. Ten problem dotyka nie tylko nas, ale wszystkie samorządy. Na przykład Zarząd Dróg Wojewódzkich zorganizował aż pięć przetargów na modernizację chodników przy ul. Jana Pawła II w Żaganiu. Zagwarantowaliśmy w budżecie pomoc dla Samorządu Województwa Lubuskiego w wysokości 200 tys. zł, ale nie pomogło nawet zwiększenie kwoty. Nie udało się znaleźć wykonawcy. Rozmawiam z firmami budowlanymi. Problem tkwi w braku pracowników i coraz droższych materiałach budowlanych.

Zagrożona była również realizacja jednej z największych inwestycji w Żaganiu, czyli modernizacji placu generała Maczka, w ramach projektu: „Rewitalizacja zabytkowego pałacyku przy ul. Jana Pawła II 7 w Żaganiu wraz z otoczeniem w celu nadania nowych funkcji społecznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Dofinansowanie wynosi 85 proc. kosztów kwalifikowanych.

Aby zwiększyć szansę na wyłonienie wykonawców, zadanie zostało podzielona na dwie części: remont budynku i jego otoczenia, który trwa od ub. roku. Do przetargu na plac zgłosił się tylko jeden wykonawca, który złożył ofertę wyższą, niż zakładano. Początkowo na ten cel miasto przeznaczyło 4.489.209,96 zł brutto, zaś oferta opiewała na 5.361.667,72 zł brutto. – Zdecydowaliśmy się, aby nie rozpisywać kolejnego przetargu – zaznaczył burmistrz D. Marchewka. – Przyjąć ofertę i przeznaczyć na nią dodatkowe środki. Gdybyśmy czekali, moglibyśmy zapłacić dużo drożej lub nie znaleźć wykonawcy, co zagrażałoby realizacji całego projektu unijnego.

Z powodu braku wykonawców nie udało się w tym roku zmodernizować fontanny z Wazą oraz  Kamienistej, Kwiatowej i Kaskady – w ramach projektu europejskiego. Przetarg został ogłoszony 22 stycznia 2018, składanie ofert wyznaczono do 7 lutego. Nie wpłynęła żadna oferta. W lutym został ogłoszony kolejny przetarg, do którego została włączona fontanna z Nereidami i uskrzydlonym Amorem. Udało się wyłonić wykonawcę jedynie w zakresie doprowadzenia zasilania do wszystkich fontann. Kolejny przetarg odbył się w kwietniu. Również nieskuteczny.

Zarówno fontanny, jak i renowacja kominów i elewacji Pałacu Książęcego to część projektu europejskiego z dotacjami. To jednak nie pomogło w wyłonieniu firmy, która podjęłaby się zadania. – Przetarg na remont kominów i elewacji został unieważniony gdyż złożono tylko jedną ofertę z ceną 1,7 mln – wyjaśnia Janina Chłostowska, naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych. – Zaś zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 1.208 317,76 zł.

W drugim przetargu oferowana przez wykonawcę kwota jeszcze wzrosła, o 5 tys. zł. W trzecim wpłynęły dwie oferty. Jedna została odrzucona ze względu na nieprawidłowy sposób wniesienia wadium, a druga opiewała na 1.710.000 zł. Postępowanie zostało unieważnione. W czwartym przetargu wpłynęła tylko jedna oferta na 1.710.000 zł.

W lutym tego roku został ogłoszony przetarg na modernizację jezdni, budowę parkingu oraz chodnika wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy ulicy Jana III Sobieskiego. Został unieważniony, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. Tak samo było podczas drugiego przetargu w kwietniu.

W czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu zostały unieważnione przetargi na przebudowę ulicy Nocznickiego, ponieważ nie zgłosił się żaden wykonawca.

Pod koniec czerwca oraz we wrześniu odbyły się przetargi na modernizację nawierzchni ulicy Żaganny, ponieważ ani na jeden, ani na drugi nie wpłynęła żadna oferta.

W tym roku planowana była przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Sportowej, dofinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przetarg został ogłoszony 23 lipca. Składanie ofert wyznaczono do 16 sierpnia, ale nie wpłynęła żadna oferta. Drugi przetarg został ogłoszony 8 października. Postępowanie jest w toku.

Z powodu braku ofert zostały unieważnione dwa przetargi na modernizację nawierzchni ulicy Środkowej, a także przetarg na przebudowę ciągu pieszego na ulicy Pomorskiej.

Do 12 października można składać oferty na pierwszy etap modernizacji ul. Sosnowej, postępowanie jest w toku, ale chętnych brak.

Podsumowując inwestycje drogowe: na Nocznickiego odbyły się 4 przetargi bez rozstrzygnięcia, na Pomorską 2 przetargi bez rozstrzygnięcia, Księżnej Żaganny – 2 przetargi bez rozstrzygnięcia, na Środkową 2 przetargi bez rozstrzygnięcia, na Sosnową – przetarg bez rozstrzygnięcia.

Mimo problemów z wykonawcami udało się wykonać chodniki przy ul. Waryńskiego, Stasica i Pluty oraz chodnik i drogę przy ul. Cichej. Zakończył się też drugi etap przebudowy bulwaru Księżnej Doroty. – Wybrano wykonawców przebudowy przy ul. Rzeźnickiej oraz ciągu pieszego na cmentarzu komunalnym – dodaje Małgorzata Szymańska-Dereń, naczelnik Wydziału Inwestycji i Zagospodarowania w magistracie.

Małgorzata Trzcionkowska

Fot. Adam Żyworonek

W przetargu na pl. gen. Maczka wpłynęła tylko jedna oferta, gdyby została odrzucona, cała inwestycja nie doszłaby do skutku.

©℗ Materiał oraz zdjęcia są chronione prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie artykułu i zdjęć tylko za zgodą Urzędu Miasta Żagań.