17 na 21 radnych wzięło udział w ostatniej, uroczystej sesji (19 października) w sali Kryształowej Pałacu Książęcego. Czterech radnych nie było, ale zostali usprawiedliwieni.

Najważniejszym punktem sesji były podziękowania za współpracę w samorządzie dla radnych, burmistrza, a także dla skarbnik Teresy Łapczyńskiej i sekretarz Magdaleny Wiadomskiej-Łażewskiej.

W imieniu podpułkownika Dariusza Lesiuka za współpracę z samorządem podziękował Piotr Balawajder. Szczególnie podkreślił zaszczyt, jaki był udziałem 11 batalionu dowodzenia, który otrzymał ulicę swojego imienia, w dawnym kompleksie koszarowym przy ul. Dworcowej. – A ja szczególnie dziękuję żołnierzom, którzy w prywatnym czasie pomagali zwierzętom z żagańskiego przytuliska, w poprawie warunków ich bytu – zaznaczyła przewodnicząca Wanda Winczaruk.

Burmistrz Daniel Marchewka podziękował radnym, pracownikom Urzędu Miasta Żagań, pracownikom, dyrektorom i prezesom miejskich instytucji oraz przedstawicielom miejskich stowarzyszeń turystycznych i nie tylko.

Za dobrą współpracę dziękowali burmistrzowi dyrektorzy miejskich placówek oświatowych i wszyscy zebrani.

– Po naszej kadencji zostanie między innymi zrewitalizowany plac generała Maczka – zaznaczył burmistrz D. Marchewka. – Uzbrojona strefa gospodarcza, czy wyremontowany przez spółkę PKP dworzec kolejowy. Wiele dróg i chodników. Każdy z nas jest o cztery lata starszy, ja zaś jestem o cztery lata mądrzejszy. Wszyscy zyskaliśmy spore doświadczenie.

Na zakończenie kadencji radni otrzymali pamiątkowe statuetki, ale formalnie pozostają radnymi do czasu zaprzysiężenia nowej Rady Miasta Żagań.

W części roboczej radni zatwierdzili między innymi nowy statut. Jego nowelizacja była konieczna z uwagi na to, że wiele zapisów odnosiło się do ustaw, które nie istnieją lub zyskały nowe brzmienie. W nowej kadencji będzie też szósta komisja stała, która będzie się zajmowała skargami, wnioskami i petycjami.

Rada powołała komisję statutową, której zadaniem miało być opracowanie nowego dokumentu. Jednak okazało się, że brak wiedzy prawniczej przerósł komisję. Pracę przejęła sekretarz M. Wiadomska-Łażewska. – Zajmowałam się opracowaniem statutu w czasie wolnym – zaznaczyła. – Muszę powiedzieć, że zadanie było bardzo trudne i obawiałam się, czy państwo akceptujecie zaproponowany statut.

Ostatecznie dokument został przyjęty i doceniony, zaś za jego opracowanie w imieniu kolegów podziękował wiceprzewodniczący Andrzej Chodań.

W porządku znalazły się również zmiany w budżecie, które zostały przyjęte, a także sprzedaż lokali na rzecz najemców. Burmistrz przedstawił radnym prośbę przedsiębiorców z ul. Kożuchowskiej i Nowogródzkiej, aby miasto w ramach pomocy dla biznesu przejęło drogi dojazdowe do ich zakładów, jednak w tym przypadku decyzja była negatywna.

Żagański samorząd wesprze województwo, które prosi o pomoc w zamontowaniu sygnalizacji świetlnej przy ul. Kożuchowskiej, w miejscu najbardziej uczęszczanym przez dzieci, idące do szkoły.

Tekst i foto Małgorzata Trzcionkowska

Podczas uroczystej sesji podsumowano i podziękowano za mijającą kadencję.

©℗ Materiał oraz zdjęcia są chronione prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie artykułu i zdjęć tylko za zgodą Urzędu Miasta Żagań.