Miejskie Przedszkole nr 5 w Żaganiu uczciło 100-lecie Niepodległości Polski specjalnie przygotowanym występem. Dzieci zaśpiewały wszystkie zwrotki naszego narodowego hymnu, co wywarło ogromne wrażenie na siedzących na widowni opiekunach. Przedszkolaki zaprezentowały się w tańcach narodowych oraz poezji patriotycznej.

galeria foto Adam Żyworonek