Sztab WOŚP w żagańskim Centrum Kultury zaprasza wszystkich, którzy chcą włączyć się do 27  finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Wszyscy są mile widziani. Możesz włączyć się jako sponsor, darczyńca, czy też artysta, który wystąpi na orkiestrowej scenie, na dziedzińcu Pałacu Książęcego.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra już 13 stycznia 2019 roku na dziedzińcu pałacu. Kontakt do sztabu WOŚP: tel. 68 477 64 78, email: sekretariat@ck.zagan.pl, biuro Centrum Kultury ul. Szprotawska 4, pok. 164 – Pałac Książęcy.

POMAGANIE JEST DZIECINNIE PROSTE – to hasło 27 Finału. Gramy dla dzieci małych i bez focha – na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych

Celem akcji będzie zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Są to placówki z oddziałami II oraz III stopnia referencyjności, czyli takie, które mogą dokonać specjalistycznej diagnozy oraz udzielić pomocy medycznej najciężej chorym dzieciom. W Polsce funkcjonuje dziś blisko 50 takich szpitali. Swoim zasięgiem obejmują one teren całego kraju. W placówkach tego rodzaju szczególnie ważne jest nowoczesne, spełniające najwyższe standardy wyposażenie, które daje lekarzom i personelowi medycznemu jak najlepsze możliwości diagnozy i leczenia najtrudniejszych przypadków.

– W ostatnich latach nasza Fundacja skupiała się na wspomaganiu znajdujących się w trudnej sytuacji szpitali i oddziałów opieki podstawowej – mówi Lidia Niedźwiedzka-Owsiak, członek zarządu i dyrektor ds. medycznych Orkiestry – Mając za sobą rekordowe Finały, kupiliśmy wiele tysięcy urządzeń dla oddziałów pediatrycznych oraz podstawowych oddziałów neonatologicznych w całej Polsce. Cały czas zresztą realizujemy zakupy m.in. właśnie dla oddziałów noworodkowych. Przez ten czas jednak dostawaliśmy coraz większą ilość próśb o pomoc, często błagalnych, z oddziałów specjalistycznych. Braki dotyczą tych najnowocześniejszych, a zarazem najdroższych urządzeń, na których zakup nie zawsze stać jest samorząd, a środki pozyskane w ramach dotacji unijnych wykorzystywane są na „łatanie” bardziej istotnych potrzeb. Tymczasem na świecie obserwujemy znaczący postęp w medycynie, a zwłaszcza w diagnostyce. Na rynek trafiają coraz to nowsze, bardzo drogie urządzenia, które zarazem oferują kosmiczne możliwości diagnozy i szybkości w podejmowaniu leczenia. Kupując taki właśnie sprzęt mamy możliwość po raz kolejny podnieść poziom opieki nad chorymi dziećmi w Polsce. Dlatego Zarząd Fundacji zdecydował, że celem 27. Finału WOŚP będzie zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych – dodaje dyrektor ds. medycznych Fundacji.

(Źródło tekstu i zdjęcia Fundacja WOŚP)

Za zdjęciu czołówkowym Jurek Owsiak przy tomografie komputerowym zakupionym przez WOŚP.