W ramach pozyskanego dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej w trzech żagańskich szkołach podstawowych realizowane są dodatkowe zajęcia w ramach projektu „CYFROWA PRZYGODA – PODNOSZENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH UCZNIÓW ORAZ NAUCZYCIELI PSP NR 4, 5 i 7 W ŻAGANIU”. W różnego rodzaju zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno–komunikacyjnych (tzw. TIK) uczestniczy łącznie 140 uczniów. Zajęcia z zakresu matematyki, nauk przyrodniczych oraz językowe realizowane są cyklicznie raz w tygodniu i potrwają  do końca czerwca przyszłego roku.

Tak jak informowaliśmy wcześniej, w ramach projektu żagańska „czwórka” wzbogaciła się o wyremontowaną pracownię informatyczną i profesjonalny sprzęt do prowadzenia zająć z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Szkoła otrzymała 8 laptopów wraz z mobilnym urządzeniem umożliwiającym ładowanie i zarządzanie sprzętem, wielkoformatową tablicę interaktywną wraz z projektorem i wizualizerem, zestaw/system do zbierania i analizowania odpowiedzi (piloty radiowe), roboty do nauki programowania wraz z tabletami, urządzenie wielofunkcyjne XEROX, punkt dostępowy do sieci bezprzewodowych, system zarządzania siecią, urządzenie sieciowe, ruter, klimatyzator, serwer plików i kontroler WLAN. Dodatkowo dla szkół podstawowych nr 5 i 7 przekazano komplet robotów do nauki programowania wraz z tabletami. W sumie w remont pracowni oraz w zakupione i dostarczone wyposażenie zainwestowano 75 tysięcy złotych.

W ramach tego samego przedsięwzięcia grupa 40 nauczycieli z trzech żagańskich szkół podstawowych uczestniczyła w cyklu szkoleń z zakresu wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjno–komunikacyjnych (tzw. TIK) w procesie nauczania.

Beneficjent projektu: GMINA ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM

CYFROWA PRZYGODA – podnoszenie kompetencji cyfrowych uczniów oraz nauczycieli PSP nr 4, 5 i 7 w Żaganiu

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020