28 listopada 2018 roku odbyło się uroczyste zebranie członków Związku Nauczycielstwa Polskiego i Sekcji Emerytów i Rencistów oraz zaproszonych gości – kombatantów Piotra Gubernatora i Eugeniusza Jaworskiego. Na spotkaniu uczczono setną rocznicę odzyskania niepodległości wspólnie śpiewając pieśni patriotyczne. Listopadowe zebranie stanowiło również okazję do uhonorowania Złotymi Odznakami ZNP Tomasza Wągrowskiego (ZSP), Ewy Osłońskiej, Urszuli Hernau (prezes Ogniska ZNP Iłowa), Elżbiety Rębacz oraz Andrzeja Mroczkowskiego (SOSW Żagań). Odznaki z tytułu 50-lecia przynależności do ZNP przyznano Helenie Ewert-Techner, Krystynie Palczewskiej, Ewie Wróblewskiej, Danucie Hrycak i Halinie Kucharska.

Zebranie prowadzili Piotr Stolarz i Zofia Zawadzka.

Tekst nadesłany

Galeria foto Adam Żyworonek