28 i 29 listopada w żagańskich szkołach podstawowych odbyły się spektakle profilaktyczne w wykonaniu Teatru „W drodze”. Tematyka spektakli ukierunkowana była na pokazanie prawdziwych i najważniejszych wartości w życiu. Zaprezentowana przez aktorki baśń Andersena „Słowik” ukazuje mechanizm poszukiwania szczęścia i postrzegania go w sposób materialny. Przedstawienie uzmysławia widzom, że synonimem szczęścia nie są pieniądze i dobra materialne, a celem naszego życia nie może być dążenie do luksusów w przekonaniu, że tylko to może nam dać prawdziwe szczęście. W efekcie człowiek gubi się w tym pościgu, co może przejawiać się stanami depresyjnymi, a w efekcie ucieczką w uzależnienia. Przedstawienie „Słowik” opowiada o tym, co tak naprawdę buduje człowieka, dając mu siłę i moc.