3 grudnia 2018 roku odbyło się spotkanie informacyjne przedstawicieli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z mieszkańcami Żagania w sprawie prezentacji nowego ogólnokrajowego programu „Czyste Powietrze”.

Konkurs ten ma na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Realizacja zaplanowana została na lata 2018-2029. Program Priorytetowy “Czyste Powietrze” to możliwość uzyskania wsparcia finansowego w formie dotacji i/lub pożyczki przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego kotła grzewczego.

Wysokość dofinansowania wahać się będzie od 30 do 90 procent dotacji kosztów kwalifikowanych inwestycji, w zależności od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Minimalna wartość zadania to 7.000,00 zł.

Więcej informacji na stronie WFOSiGW