W piątek 7 grudnia br. w Sali Kurlandzkiej Pałacu Książęcego odbyła się II sesja Rady Miasta Żagań. Podczas sesji radni powołali stałe komisje Rady Miasta Żagań, Komisję Rewizyjną Rady Miasta Żagań oraz Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Żagań.

Ponadto radni podjęli uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim. Od 1 stycznia 2019 r. zmienią się stawki podatku od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.