12 grudnia br. Burmistrz Miasta Żagań Andrzej Katarzyniec spotkał się z Pawłem Tonderem – dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. Spotkanie miało na celu przede wszystkim omówienie bieżących spraw związanych z utrzymaniem dróg wojewódzkich na terenie naszego miasta oraz potrzeb inwestycyjnych i wzajemnej współpracy w tym zakresie. Poruszono między innymi tematy: doświetlenia przejść dla pieszych na żagańskich drogach, remontu chodników na ul. Jana Pawła II oraz budowy chodników na ul. Lotników Alianckich. Wątkiem szeroko omówionym był również problem drożności skrzyżowania u zbiegu ulic Armii Krajowej, Piłsudskiego, Keplera, Jana Pawła II i Wojska Polskiego. We wszystkich wskazanych tematach zarówno ZDW, jak i miasto Żagań podejmą współpracę celem wspólnej realizacji.