W przyszłym roku, w związku ze wzrostem liczby niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych z jednej placówki do czterech, nastąpią zmiany w sposobie dotowania ich działalności przez Gminę Żagań o statusie miejskim. Z uwagi na wzrost liczby dzieci ponad dwukrotnie wzrośnie wysokość środków przeznaczonych na wspieranie maluszków w prywatnych żłobkach, zmaleje natomiast kwota dotacji jednostkowej.

Niepubliczne żłobki i kluby dziecięce działające na terenie Żagania dla rodziców, a w szczególności matek wracających do pracy. Są one niejednokrotnie wyjściem korzystniejszym, niż oddanie pociechy pod opiekę niani. Na terenie miasta funkcjonuje jeden żłobek publiczny, do którego można przyjąć 48 maluchy. Do niedawna działała tylko jedna niepubliczna placówka – obecnie są cztery takie podmioty prywatne. Mimo że miasto nie ma obowiązku dotowania ich ze środków publicznych, to z uwagi na chęć wspierania młodych rodziców, chociaż w części stara się te koszty niwelować poprzez dotację. Z jednej strony mieszkańcy mogą cieszyć się z tego, że znajdą opiekę dla swoich dzieci w prywatnych placówkach. Z drugiej strony miasto ponosi skutki, na które jego budżet nie jest gotowy.

Do końca tego roku wysokość dotacji na każde dziecko w placówce niepublicznej wynosi 300 zł (żłobki) oraz 200 zł (kluby dziecięce). Kwota ogółem jaką miasto dopłaci w 2018 roku wynosi 154.000 zł. Obejmuje ona dotację dla 43 podopiecznych w placówkach niepublicznych. W przyszłym roku liczba dzieci uczęszczających do żłobków niepublicznych i klubów dziecięcych będzie niemal trzy razy większa (około 126 dzieci). Przy dotychczasowych zasadach dotowania, obciążenie dla budżetu miasta wyniosłoby 442.800 zł. To znaczna kwota, której po przeanalizowaniu możliwości finansowych nie udało się znaleźć. Aby umożliwić wsparcie dla wszystkich funkcjonujących w mieście niepublicznych placówek zabezpieczono w budżecie na 2019 rok kwotę ponad dwukrotnie wyższą niż obecnie (343.200 zł), konieczne było obniżenie jednostkowych stawek dotacji. W przypadku żłobków dotacja na jedno dziecko wyniesie najprawdopodobniej 200 złotych, a w klubie dziecięcym 150 złotych.

Równocześnie warto pamiętać, iż nadal prowadzone są rozmowy w tej sprawie z dyrektorami placówek.