Zapraszamy żagańskich przedsiębiorców z sektora małych i średnich firm do udziału w konkursie na uzyskanie wsparcia dotacyjnego z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Zarząd Województwa Lubuskiego we wtorek 18 grudnia podjął uchwalę w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu konkursu w ramach Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje, Działania 1.5 Rozwój sektora MSP, Poddziałania 1.5.1 Rozwój sektora MSP – wsparcie dotacyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Od 21 stycznia do 11 lutego 2019 roku będzie trwał nabór wniosków o dofinansowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wsparcie przeznaczone jest na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, na przedsięwzięcia wykorzystujące nowoczesne technologie i inne, innowacyjne rozwiązania w zakresie nie tylko produkcji, ale również procesów zarządzania poprzedzonych pracami badawczymi, rozwojowymi i tworzeniem prototypów.

Więcej informacji o konkursie uzyskają Państwo w Departamencie Programów Regionalnych, Wydział Kontraktacji Inwestycji Gospodarczych, ul. Bolesława Chrobrego w Zielonej Górze, tel. 68 45 65 153, 149, 139, 138, 32 oraz w Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, tel. 68 45 65 521 oraz na stronie RPO Lubuskie 2020.