Dzień pamięci o bohaterach Powstania Wielkopolskiego nie mógł minąć bez uczczenia pamięci o ludziach, którzy po latach osiedli w Żaganiu, wnosząc w jego historię pamięć o tych wydarzeniach. Burmistrz Andrzej Katarzyniec oraz Sebastian Kulesza oddali hołd powstańcom wielkopolskim, mieszkańcom Żagania, Panom Franciszkowi Walterowi oraz Stanisławowi Kaczyńskiemu, którzy za udział w powstaniu otrzymali oficerski stopień podporucznika. Po uroczystości, która 27 grudnia 2018 roku odbyła się pod “Pomnikiem ku czci Powstańców Wielkopolskich i osób internowanych w 1919 roku w obozie w Żaganiu” przy ulicy Bema, burmistrz wraz z zastępcą złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobach powstańców.

W setną rocznicę tych wyjątkowych dla Polski wydarzeń warto przypomnieć sylwetkę jednego z uczestników walk powstańczych, który po latach osiadł w Żaganiu i aktywnie uczestniczył w życiu miasta.

Franciszek Walter urodził się 3 sierpnia 1901 roku w Dobrojewie w powiecie szamotulskim w Wielkopolsce.  W 1918 roku walczył w Poznaniu, m.in. o lotnisko Ławica. W 1919 r. uczestniczył w walkach w rejonie Pniew, Kopanicy, Wolsztyna i Zbąszynia.

W 1939 roku w stopniu starszego sierżanta otrzymał przydział do batalionu szamotulskiego Poznańskiej Brygady Obrony Narodowej. Był dowódcą plutonu przeciwpancernego. W wojnie obronnej 1939 roku walczył od 1 do 18 września. Szlak bojowy plutonu dowodzonego przez F. Waltera wiódł od Poznania przez Wrześnię, Gniezno, Trzemeszno, Mogilno, Kruszwicę, Kutno i Łowicz. 18 września nad Bzurą dostał się do niemieckiej niewoli.

Od 19 września 1939 roku przetrzymywany był w przejściowych obozach jenieckich, m.in. w Dulag D Amnitz (Gębice) i Stalag III B Fuerstenberg. 20 kwietnia 1945 roku obóz, w którym przebywał, został wyzwolony i F. Walter wstąpił do Ludowego Wojska Polskiego. W szeregach 2 pułku moździerzy brał udział w walkach w rejonie Poczdamu i Berlina. 14 maja tego roku został wyznaczony na szefa biura Pełnomocnika Rządu na dolnośląski Obwód nr 22 Żegań (tak brzmiała pierwsza przedwojenna nazwa naszego miasta).

18 czerwca 1945 roku F. Walter został pierwszym polskim burmistrzem miasta. Na tym stanowisku organizował administrację polską, zajmował się osadnictwem, przejmował od władz radzieckich obiekty (m.in. transport kolejowy), współtworzył milicję, straż pożarną i spółdzielczość. Obowiązki burmistrza sprawował do 22 czerwca 1947 roku. W kolejnych latach aktywnie uczestniczył w życiu miasta i regionu, sprawując wiele funkcji państwowych i społecznych, jak np. w Powszechnej Spółdzielni Spożywców “Społem”. W 1969 roku przeszedł na zasłużoną emeryturę. Cały okres aktywności powojennej Franciszek Walter związał z Żaganiem.

Zmarł 27 grudnia 1987 roku – w rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego – i został pochowany na cmentarzu komunalnym w Żaganiu.