Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2019 z 8 stycznia 2019 r. Burmistrz Miasta Żagań ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.) poprzez wspieranie działań dla osób objętych stacjonarną opieką paliatywno – hospicyjną, nie będących świadczeniami medycznymi.

Szczegóły znajdziecie Państwo poniżej:

Zarządzenie Nr 5/2019

Ogłoszenie o konkursie

Wzór oferty

Wzór sprawozdania