Informujemy, iż w dniach 04.01.2019 r. – 10.01.2019 r. odbywały się konsultacje projektu uchwały o zmianie Uchwały Nr LVIII/95/2018 Rady Miasta Żagań w sprawie: programu współpracy Gminy Żagań o statusie miejskim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

Do dnia 10.01.2019 r. do Urzędu Miasta Żagań nie wpłynęły żadne uwagi i opinie dotyczące projektu aktu prawa miejscowego, jego treści zapisów merytorycznych i przyjętych rozwiązań.

Projekt uchwały, o którym mowa wyżej, zostanie przekazany do Biura Rady Żagań celem oddania pod obrady Rady Miasta Żagań.

Protokół