25 stycznia 2019 roku odbyła się IV sesja Rady Miasta Żagań. Dzień wcześniej spotkały się połączone komisje i omówiły szczegółowo każdy z projektów uchwał przygotowanych na dzisiejsze obrady. Uczestnicy sesji rozpoczęli posiedzenie od uczczenia minutą ciszy śp. Marka Kopty – wiceburmistrza, burmistrza miasta, wicestarosty – samorządowca, który wiele lat swojego życia zawodowego poświęcił rodzinnemu miastu.

Radni w trakcie dzisiejszej sesji podjęli jednogłośnie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żagańskiemu na przeprowadzenie trzech inwestycji drogowych – przebudowę ulicy Kolejowej (200 tysięcy złotych), ulicy Żelaznej (400 tysięcy złotych), ulicy Lubuskiej (125 tysięcy złotych). Jak podkreślił burmistrz Andrzej Katarzyniec, starosta Henryk Janowicz prowadzi obecnie rozmowy, w wyniku których mogą pojawić się dodatkowe środki na te inwestycje, a co za tym idzie, zmniejszą się nakłady miasta na remonty tych dróg.

Najwięcej czasu poświęcono uchwale w sprawie uchylenia uchwały ustanawiającej “Dzień Życzliwości” w mieście. Jak argumentowano we wniosku, przede wszystkim zniknęły przyczyny, dla których upamiętnienia utworzono owo święto (czyli przysłanie do Żagania czołgów Leopard). Ponadto życzliwość jest świętem obecnym w kalendarzu 21 listopada. Nie ma potrzeby obchodzić go dodatkowo, szczególnie iż w trakcie wcześniejszych “edycji” przeradzało się ono w “święto” niepotrzebnych uszczypliwości. Jak podkreślił po głosowaniu burmistrz Andrzej Katarzyniec warto być życzliwym na co dzień. Burmistrz zaapelował, by cała obecna kadencja była życzliwa – to przywróci wiarygodność żagańskiemu samorządowi. Podobną opinię wyraził przewodniczący Adam Matwijów, postulujący o wzajemną, rzeczywistą i codzienną życzliwość oraz wspólną aktywność dla dobra miasta.

Radny Andrzej Chodań prosił radnych o przemyślenie decyzji i głosowanie przeciw uchwale, argumentując potrzebę istnienia tego święta w Żaganiu agresją i wulgarnością młodzieży. Potrzebę utrzymania święta w kalendarzu, nawet bez konieczności jego obchodzenia, zgłosił radny Tomasz Kwarciński. Za zniesieniem uchwały w sprawie Dnia Życzliwości głosowało 13 radnych, przeciw było 4, dwóch wstrzymało się od głosu.

Na zakończenie sesji głos zabrał radny Grzegorz Kuźniar, który w formie prezentacji multimedialnej przedstawił zebranym pomysł na rejestrowanie i zgłaszanie zauważonych przez mieszkańców usterek oraz zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości urzędnikom.

Obrady IV sesji Rady Miasta Żagań obejrzeć można tutaj.