W środę 30 stycznia na placu apelowym 34 Brygady Kawalerii Pancernej z Żagania nastąpiło uroczyste przekazanie obowiązków dowódcy Hetmańskiej Brygady.  

Dotychczasowy dowódca, płk dypl. Dariusz Lewandowski z dniem czwartego lutego obejmie obowiązki dowódcy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie. Czasowo pełniącym obowiązki dowódcą Hetmańczyków został szef sztabu brygady, ppłk Ireneusz Ignasiak. Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku dowódcy Czarnej Dywizji, gen. dyw. Stanisławowi Czosnkowi, przez prowadzącego ceremonię szefa sztabu batalionu zmechanizowanego, mjr. Krzysztofa Łażewskiego. Podczas przeglądu pododdziałów, dowódcy dywizji towarzyszyli dotychczasowy dowódca 34BKPanc, pułkownik dypl. Dariusz Lewandowski oraz czasowo obejmujący obowiązki, podpułkownik Ireneusz Ignasiak. W uroczystości wziął udział Zastępca Burmistrza Żagania Sebastian Kulesza.

Głównym punktem uroczystego apelu było przekazanie sztandaru brygady. Następnie podpisano protokół przekazania i przyjęcia obowiązków dowódcy 34BKPanc. Dowódca 11LDKPanc, gen. dyw. Stanisław Czosnek w swoim przemówieniu podkreślił, że w życiu, w karierze każdego dowódcy nadchodzi czas przekazania stanowiska, by iść wyżej, awansować, tak jest dziś z dowódcą 34Brygady. Dziękuję za wykonaną tu tytaniczną pracę, za szkolenie, za to, że pomimo ciężkiej sytuacji w jakiej znalazła się brygada byliście w stanie sprostać najtrudniejszym stawianym przed wami zadaniom.

Odchodzący dowódca brygady, płk dypl. Dariusz Lewandowski podsumował okres swojego dowodzenia słowami Dowodzenie 34Brygadą – Hetmańska Brygadą było dla mnie nie tylko ogromnym zaszczytem, ale także dużym wyzwaniem. Był to czas, w którym wspólnie z żołnierzami brygady wykonaliśmy wiele zadań postawionych przez przełożonych a wymagających wielkiego zaangażowania. Dowódca nigdy nie działa sam, to jego podwładni są miarą jego sukcesu bądź porażki – w tym przypadku można mówić jedynie o samych sukcesach. Dziś z tego miejsca dziękuję wszystkim żołnierzom brygady, pracownikom resortu obrony narodowej za służbę i pracę, za wzorowe wypełnianie obowiązków, za starania i wysiłek. Dziękuję.

Wojskową asystę honorową stanowiły poczet sztandarowy i kompania honorowa 34BKPanc, dowodzona przez kpt. Piotra Woźniaka, orkiestra dywizyjna oraz poczty trąbek z płomieniami 1. Brabanckiego batalionu czołgów, 2. Flandryjskiego batalionu czołgów i Drezdeńskiego dywizjonu artylerii samobieżnej. Uroczystość przekazania dowodzenia zakończyła defilada pododdziałów 34BKPanc.

Zdjęcia: por. Magdalena Czekatowska, mł. chor. Andrzej Domaszewicz

Tekst: por. Magdalena Czekatowska