1 lutego 2019 roku przedstawiciele Lubuskiego Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych odwiedzili Muzeum Obozów Jenieckich, by na ręce dyrektora jednostki przekazać “Diament Lubuskiej Turystyki”. Nagroda przyznawana jest od 4 lat placówkom, które w opinii “ludzi z branży”, czyli lubuskich przewodników, najlepiej i najciekawiej realizują zadania z zakresu promocji regionu. Jak podkreślił w trakcie spotkania prezes stowarzyszenia Ireneusz Gorzelanny, Muzeum Obozów Jenieckich ciekawie przybliża odwiedzającym “trudną” historię, promując równocześnie całe lubuskie na arenie międzynarodowej. Opinia ta została potwierdzona w trakcie niezapowiedzianej wycieczki, która z ramienia Stowarzyszenia odwiedziła w ubiegłym roku wiele placówek turystycznych w regionie. W trakcie tych wizyt oceniana jest ich dostępność, wyjątkowość i przede wszystkim przyjazny stosunek do odwiedzających. Ponieważ żagańskie muzeum otrzymało w trakcie takiej wizyty najwyższe noty, zasłużyło na prestiżową nagrodę. “Diament Lubuskiej Turystyki” w 2019 roku przyznano ponadto gminie Łagów oraz Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.

Sekretarz stowarzyszenia, pan Jarosław Wnorowski, pogratulował muzeum osiągniętej formy, mając nadzieję, że nagroda ta pomoże placówce ubiegać się o nowe dotacje, które unowocześnią multimedialne oblicze placówki.

Marek Łazarz odbierając to wyjątkowe wyróżnienie podziękował za nagrodę, która w jego opinii należy się całemu zespołowi muzeum. Równocześnie dyrektor zaprosił przewodników zrzeszonych w stowarzyszeniu do zorganizowania szkolenia wewnętrznego na terenie placówki.

“Diamenty” przyznawana są od 2015 roku. Wówczas nagrodę tę otrzymał kościół drewniany w Klępsku, w 2016 roku Park Dinozaurów w Nowinach Wielkich, Rejsy po Odrze (Stowarzyszenie „Odra da Turystów”, w 2017 roku Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze-Ochli oraz Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej.