Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa na spotkanie konsultacyjne dotyczące  największego projektu na dofinansowanie szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorców i  ich pracowników pn. „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim”. Konsultacje odbędą się 11 lutego 2019 roku w godzinach 14.00–16.00 w Oddziale OPZL w Żarach. Oddział znajduje się w budynku Santander Bank Polska przy ul. Wrocławskiej 12/pok 19 (wejście główne do banku od ul. 1-go Maja).

W ramach projektu można otrzymać dofinansowanie na szkolenia, kursów czy studiów dla pracowników i właścicieli lubuskich firm. Dofinansowanie  może wynieść aż do 80% kosztów usług rozwojowych (szkolenia, e-learning, studia podyplomowe, doradztwo, mentoring, facylitacja, coaching, egzamin).

Podczas konsultacji przedsiębiorcy będą mogli uzyskać informacje o szczegółach projektu, o tym kto i na jakich zasadach może skorzystać z dofinansowania, a także skorzystać z indywidualnych konsultacji w zakresie wypełniania formularza zgłoszeniowego oraz funkcjonowania i poruszania się po Bazie Usług Rozwojowych.

Zapraszamy do kontaktu z konsultantem projektu, panią  Joanną Małecką – tel. 48 697 712 733 lub poprzez adres e-mail: j.malecka@opzl.pl.

Informacji ze strony www.opzl.pl