Od 18 lutego 2019 roku na terenie Żagania prowadzone są prace porządkowe. Wykonują je w ramach prac społeczno-użytecznych osoby skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu. W pierwszej kolejności porządkowane są grunty miejskie położone w centym miasta. W dalszej kolejności porządkowane będą grunty miejskie położone na obrzeżach i peryferiach miasta. Prace nadzorowane są przez Straż Miejską i prowadzone według ustalonego harmonogramu.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wskazanie przez mieszkańców miejsc wymagających uprzątnięcia, które po weryfikacji zostaną posprzątane.

Zgłoszeń prosimy dokonywać osobiście w Straży Miejskiej w Żaganiu (ul. Jana Pawła II 15) lub telefonicznie (od pn. do pt. w godz. 7:00 – 21:00 pod nr tel. 68-477-10-70).

Foto: plac manewrowy przy ul. Bema przed uprzątnięciem.