W ramach realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności Gmina Żagań o statusie miejskim prowadzi sterylizację i kastrację kotów wolno żyjących oraz dokarmianie kotów wolno żyjących, po uprzednim zarejestrowaniu się osób chcących pełnić funkcję społecznych opiekunów i karmicieli kotów. Program skierowany jest przede wszystkim do osób , które pełnią społeczną funkcję opiekunów i karmicieli kotów wolno żyjących. Osoby zainteresowane mogą pobrać i złożyć stosowny wniosek o sterylizację lub kastrację kota w Komendzie Straży Miejskiej w Żaganiu, przy ul. Jana Pawła II 15. Więcej informacji uzyskać można pod numerem 68-477-10-70.