6 marca spotkaliśmy się z Państwem w sali Inter Pałacu Książęcego. Część ze zgłaszanych problemów powraca w trakcie każdej z rozmów. Oczekują Państwo czystszego miasta (wskazując kolejne tereny wymagające uprzątnięcia, ale i chwaląc nas za już usunięte wysypiska) oraz większej ilości ścieżek rowerowych. Burmistrz Andrzej Katarzyniec zapewnił zebranych, że inwestycje drogowe przewidziane do realizacji w najbliższym okresie, jeżeli tylko będzie taka możliwość, projektowane będą z uwzględnieniem ścieżek rowerowych w pasie drogowym. Na Państwa prośbę wystąpimy również do powiatu o wymalowanie dodatkowych oznaczeń na chodnikach na początku ulicy Żelaznej, ponieważ obecnie chodnik ten służy zarówno pieszym, jak i rowerzystom, bez wyraźnego rozgraniczenia nawierzchni. W trakcie spotkania zadeklarowano również budowę podniesionego przejścia dla pieszych na ulicy Ratuszowej, co powinno zwiększyć bezpieczeństwo w tym rejonie oraz zniwelowanie zapadliny na wjeździe w tę ulicę, aby zlikwidować kałuże.

Mieszkańcy wskazywali również potrzebę  uprzątnięcia skarpy przy PSP 7, terenu wokół pomnika niedźwiedzia Wojtka, terenów wokół stadionu na ulicy Karpińskiego, postawienia toalety samoobsługowej w centrum oraz podobnego punktu w rejonie nowego placu zabaw w parku. Proszono o ograniczenie wjazdu autobusów na parkingi w centrum miasta, ponieważ stojące w tych rejonach autokary zajmują miejsca pojazdów osobowych. Zgłoszono potrzebę zamknięcia ulicy Słowackiego dla ruchu samochodowego oraz uregulowania sytuacji pustostanów przy niej. Naczelnik WGN Roman Ciszewski poinformował o wykonanych przez urząd ruchach wobec właścicielu dwóch kamienic. Konieczność kontroli jednej zgłoszony został nadzorowi budowlanemu, druga poddana została kontroli konserwatorskiej. Z obu czynności wyniknąć powinien obowiązek poprawy stanu obiektów.

Mieszkaniec ulicy Keplera prosił o zamontowanie lampy ulicznej przy skręcie w ulicę Słowackiego, skuteczniejszą kontrolę monitoringu miejskiego, przywrócenia wcześniej funkcjonujących połączeń autobusowych, likwidację mieszkań socjalnych w centrum Żagania oraz likwidacji barier dla osób poruszających się na wózkach. Głównie chodzi tutaj o wysokie krawężniki przy przejściach dla pieszych oraz przy miejscach postojowych dla osób niepełnosprawnych (np. przy ulicy Libelta). Gospodarz miasta zapewnił, że bariery będą usuwane w ramach bieżącego utrzymania dróg. Mieszkańcy bloków przy ulicy Szprotawskiej wnosili o zabezpieczenie miejsc parkingowych na potrzeby lokatorów. Burmistrz Andrzej Katarzyniec zapowiedział wprowadzenie dzierżawy wyznaczonych miejsc postojowych w Żaganiu w niedalekiej przyszłości.