W sobotę 2 lutego członkowie Stowarzyszenia “Miasto bez granic” wspólnie z radną Kingą Drewicz wzięli udział w przyjacielskim spotkaniu w partnerskim mieście Teltow w Niemczech.  Celem wyjazdu było zacieśnianie współpracy pomiędzy naszymi miastami partnerskimi poprzez udział we wspólnych warsztatach zumby. W trakcie spotkaniu omówiono również dalszą współpracę na rok 2019. Wspólnym rozmowom i ćwiczeniom towarzyszyła fantastyczna atmosfera. Wyjazd jeszcze bardziej zbliżył Żagań i Teltow, co z pewnością zaowocuje ożywionymi kontaktami między miastami.

Tekst i foto nadesłane