Informujemy o marcowych posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta Żagań

KOMISJA GOSPODARKI MIEJSKIEJ, 25 marca o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Żagań w sali nr 13,

KOMISJA OŚWIATY I KULTURY, 26 marca o  godz. 16.00 w PSP nr 4,

KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW, 27 marca o godz.16.00 w Urzędzie Miasta Żagań, sala nr 13,

KOMISJA ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO, 28 marca o godz.16.00 w Urzędzie Miasta Żagań, sala nr 13.