Przepiękne żagańskie kartki wielkanocne można już odebrać w magistracie (punkt informacji), w Centrum Kultury, w Miejskiej Bibliotece Publicznej, Centrum Informacji Turystycznej oraz Muzeum Obozów Jenieckich. Następnie należy je własnoręcznie wypisać i wysłać bliskim i znajomym. Niech te nadchodzące święta będę dla wszystkich równie piękne, jak żagańska karta.