W piątek 10 maja 2019 roku Polskie Koleje Państwowe S.A. dokonały otwarcia żagańskiego dworca kolejowego, kończąc tym samym wielomiesięczną inwestycję. Na zaproszenie PKP w symbolicznym otwarciu obiektu wziął udział zastępca burmistrza Sebastian Kulesza, który podziękował obecnym wykonawcom za jakość przeprowadzonych prac, życząc równocześnie inwestorowi i miastu wzrostu liczby połączeń kolejowych, dzięki którym budynek spełni swoją rolę. Przedstawiciel samorządu podziękowania złożył na ręce pani Doroty Luźnej, koordynatora projektu z ramienia Departamentu Inwestycji PKP S.A. Obecny na otwarciu poseł Jerzy Materna przypomniał o petycji mieszkańców dotyczącej przywrócenia niektórych połączeń z naszym miastem. Wyraził nadzieję, że remont dworca przyniesie w konsekwencji zwiększenie ilości pociągów przejeżdżających przez Żagań.

Podróżni korzystający od piątku z wyremontowanego obiektu mają do dyspozycji odnowioną halę i przestrzeń parkingową. Inwestycja prowadzona była pod ścisłym nadzorem konserwatorskim w trosce o zachowanie walorów historycznych budynku. Zadbano równocześnie o usunięcie dotychczasowych barier architektonicznych i dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zabytkowy dworzec, pochodzący z 1913 roku, wymagał przede wszystkim renowacji konserwatorskich. Wewnątrz odnowiono elementy stolarki drzwiowej i okiennej, odrestaurowano okna kasowe, boazerię, okładziny ceramiczne znajdujące się w holu, klatki schodowe i poidełko. Renowacji poddano też elewację, wymieniono poszycie dachu, wzmocniono i wymieniono elementy konstrukcji, izolacje, instalacje sanitarne, elektryczne i teletechniczne. Roboty budowlane na dworcu w Żaganiu trwały od listopada 2017 roku. Koszt inwestycji to 16,9 mln złotych netto.

W oparciu o podpisaną 20 września 2017 roku umowę miasto będzie zobowiązane wynajmować 70% powierzchni wyremontowanego budynku dworca.

foto: Jan Mazur