W odniesieniu do publikacji medialnych dotyczących żagańskiego miejsca tymczasowego przetrzymania psów w Żaganiu publikujemy dokumenty zalecające jego natychmiastową likwidację oraz potrzebę przeniesienia zwierząt do schroniska. Zobowiązania spoczywające na gminie wynikają z przeprowadzonej kontroli. Likwidacja “przytuliska” nie jest kwestią woli lub jej braku ze strony samorządu. Jest koniecznością wynikającą z przepisów prawa. Schronisko nie powstało wcześniej (mimo wielu zapewnień poprzedniej władzy) i nie jest w stanie powstać z dnia na dzień. W obliczu przeprowadzonej kontroli zobligowani jesteśmy działać niezwłocznie…

Równocześnie zapewniamy, iż żadnemu z naszym psów nie stanie się krzywda. Żadne zwierzę nie ucierpi.