12 czerwca mieszkańcy zaproszeni przez burmistrza Andrzeja Katarzyńca do sprzątania Gryżyc wykonali ogromną pracę, zbierając z terenu ogólnodostępnego akwenu nr 5 górę śmieci. 28 osób w ciągu 2 godzin nazbierało 220 worków o pojemności 120 litrów różnego rodzaju opadów – 1440 kilogramów! Dziękuję bardzo prezesowi koła nr 1 oraz jedynej grupie zrzeszonej w tym kole wędkarzy, którzy byli najbardziej aktywnymi i skutecznymi czyścicielami terenu wokół akwenu nr 5 – podkreślił Andrzej Katarzyniec. – Szkoda, że pomimo oficjalnej informacji nie pojawił się nikt z koła nr 2 oraz z koła nr 3, których to wędkarze często korzystają z tego akwenu. Dziękuję bardzo radnemu powiatowemu Mariuszowi Krugłemu oraz radnym miejskim Stanisławowi Kucabowi, Tomaszowi Nowakowi oraz wszystkim, którzy poświęcili swój czas, sprzątając teren przy akwenie nrumer 5. Wszystkich korzystających z wypoczynku przy tm akwenie proszę o utrzymanie porządku.