18 czerwca 2019 roku przedstawiciele Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg Zielona Góra spotkali się u burmistrza Andrzeja Katarzyńca, aby wspólnie z przedstawicielem gminy, sekretarz Danutą Michalak, porozmawiać o możliwości zagospodarowania terenu Gryżyc w sezonie letnim. Ponieważ teren został niedawno posprzątany z inicjatywy władz miasta, rozmawiano o możliwości zachowania go w czystości przez całe lato. PZW zobowiązał się do złożenia deklaracji wywozu odpadów w gminie wiejskiej, postawienia kontenerów na śmieci oraz rozważono możliwość wyrównania dojazdu na teren Gryżyc. Wojciech Raunke, Dyrektor Biura ZO PZW przedstawił propozycję dzierżawy terenu rekreacyjnego na organizację wypoczynku. Związek nadal poszukuje osoby prowadzącej działalność gospodarczą, zainteresowanej dzierżawą terenów na potrzeby mieszkańców miasta, gminy i powiatu.

Oferta dzierżawy terenu Gryżyc znajduje się na stronie Polskiego Związku Wędkarskiego.

Na oferty zainteresowanych PZW oczekuje bezterminowo w okresie wakacji. Dodatkowe informacje pod nr telefonów 68 453 7335 lub 605 630 515.