Burmistrz  Miasta Żagań ogłosił trzy konkursy na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych – Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II, Miejskiego Przedszkola nr 2 oraz Miejskiego Przedszkola nr 3 im. M. Kownackiej z powierzeniem obowiązków Dyrektora Żłobka Miejskiego nr 1 w Żaganiu. Ogłoszenia o konkursach wraz z załącznikami publikujemy poniżej.

Zarządzenie nr 154 (PSP 3)

Załącznik do zarządzenia (PSP 3)

Zarządzenie nr 155 (MP 2)

Załącznik do zarządzenia (MP 2)

Zarządzenie nr 156 (MP 3)

Załącznik do zarządzenia (MP 3)

Klauzula informacyjna dla kandydatów PSP3

Klauzula informacyjna dla kandydatów MP2

Klauzura informacyjna dla kandydatów MP3