Gmina Żagań o statusie miejskim ogłosiła przetargi na wykonanie następujących zadań inwestycyjnych:

  1. prac remontowo-budowlanych polegających na renowacji kominów i elewacji Pałacu Książęcego w ramach projektu “Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów zespołu parkowego w Żaganiu,
  2. modernizacji fontann znajdujących się na terenie parku pałacowego (etap IV: remont fontanny z Wazą, fontanny z Nereidami i uskrzydlonym Amorem oraz fontann Kamienistej i Kaskady przy fosie.

Oba zadania realizowane są w cyklu dwuletnim. Ustalony termin zakończenia robót w przypadku pierwszego zadania to 14 sierpnia 2020 roki, zaś dla drugiego 28 sierpnia 2020 roku.

Termin składania ofert przewidziano na dzień 10.07.2019r.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w przetargów znajdują się na stronie:  http://www.bip.zagan.pl/zamowienia_publiczne/198/status/rodzaj/wzp/zwr/0/