W odniesieniu do materiału Gazety Regionalnej opublikowanego 28 czerwca 2019 roku,  wydanie nr 26(949,) pod tytułem „Chlup do wody!” podpowiadamy dziennikarzom:

– że żagański „brodzik” ma 120 centymetrów głębokości i z przyjemnością zobaczymy, jak redakcja „moczy w nim nogi”,

– przedstawiona pod artykułem oferta w żaden sposób nie przypomina zakupionych obiektów i porównywanie obu produktów przypomina porównywanie „naszego” tygodnika do ogólnopolskiego tytułu szczycącego się rzetelnością i etyką dziennikarską,

– zachęcamy dziennikarzy do znalezienia rzeczywiście konkurencyjnej oferty dla zakupionych przez miasto basenów i przedstawienia jej opinii publicznej,

– Urząd Miasta Żagań zobowiązuje się zakupić kalkulator na potrzeby redakcji, która nie potrafi przeliczyć powierzchni basenów – podpowiadamy, iż suma czterech „państwa brodzików” nie da powierzchni dwóch “naszych basenów”. Policzmy to jeszcze raz…

– zobowiązujemy się również do zakupu słownika, dzięki któremu można będzie sprawdzić znaczenie słów „brodzik” i „basen”; jak widać w tekście, są z tym spore trudności (cytat: rozkładany basen o wymiarach 7,3 m długości, 3,6 m szerokości i 132 cm głębokości można kupić za 4 tys. 399 złotych. W czterech takich basenach pomieściłoby się tyle samo osób, co w dwóch brodzikach miasta. Wymiary brodzika według gazety to 6,60 x 12,70 x 1,25 m, natomiast basen ma wymiary wymiarach 7,3 m długości, 3,6 m szerokości i 132 cm głębokości;

– poprosimy o zamieszczenie zdjęć, na których dziennikarze gazety pływają w „czterech takich basenach”; z opublikowanego tekstu wynika, iż wystarczy zakupić cztery produkty z oferty, postawić obok siebie i cieszyć się z tanich kąpieli;  ten obraz byłby bardziej sugestywny, niż „dobre rady” redakcji.

Szanowni Mieszkańcy Żagania!

Za 149 tysięcy 300 złotych (inne oferty były droższe) Urząd Miasta Żagań, mając na uwadze Państwa oczekiwania i potrzeby, dokonał zakupu, montażu oraz uruchomił dwa baseny o wymiarach  6,60 x 12,70 x 1,25 m i 6,60 x 12,70 x 0,60 m. Dostawca przeszkolił pracowników spółki w zakresie obsługi fotometrów i filtrów, w które wyposażone są oba zbiorniki. Szalenie istotne jest to, że zakupione baseny posiadają atest dopuszczenia do użytku publicznego, czego produkty „ogrodowe” zaprezentowane w gazecie nie posiadają. Zakupione zbiorniki są akceptowane przez służby sanitarne. Dystrybutor deklaruje, że jego produkty funkcjonują bez usterek od 2010 roku.

Oba zakupione baseny nie są brodzikami. Zdecydowaliśmy się na takie rozwiązanie, aby chociaż w części zrekompensować najmłodszym fakt, iż stary obiekt (który przez lata zaniedbań został doprowadzony do ruiny) musiał zostać w tym roku zamknięty. Podjęte działania są zgodne z obowiązującymi przepisami, a oba “produkty” spełniają standardy bezpieczeństwa niezbędne w przypadku publicznego ich udostępnienia. Postawione baseny stanowią doraźną odpowiedź na zaistniałą sytuację. Remont lub budowa nowego basenu wymaga wielomilionowych nakładów. Takiej inwestycji nie podejmuje się „od ręki”. Prosimy o nieuleganie medialnym manipulacjom i spokojną ocenę sytuacji. Urząd Miasta Żagań prowadzi obecnie rozeznanie w zakresie możliwości pozyskania środków na remont kąpieliska miejskiego.

Informujemy, że w ramach podpisanej umowy i podanej w mediach kwoty zakupiono:

 • basen POP 612 o wymiarach 6,60 x 12,70 x 1,25m składający się z:
 1. struktury nośnej basenu w postaci stelażu ze stali ocynkowanej Z275 pokrytego farbą antykorozyjną,
 2. wkładu basenowego – folii basenowej wzmocnionej siatką PVC o wytrzymałości mechanicznej 430 kg/5cm zgodnie z normą DIN 53354, zabezpieczonej antybakteryjnie i przeciwgrzybicznie, pokrytej filtrem UV oraz warstwą ochronną przed osadzaniem się brudu
 3. układu filtracji – 4 skimmerowego systemu filtracyjnego z 2filtrami piaskowymi o pojemności 150 kg piasku o granulacji 0,4-0,8 mm przekrój filtra 600mm, 2 jednofazowe pompy cyrkulacyjne o mocy 1 Hp, wydajności 15m3/h.
 4. 1 drabinka ze stali nierdzewnej INOX ze stałym podłączeniem do basenu
 5. manualnego odkurzacza dna basenu
 6. kompletu rur połączeniowych, zaworów i uszczelek
 7. podkładek pod stelaż basen
 • basen „BABY 612” o wymiarach 6,60 x 12,70 x 0,60 m składający się z:
 1. struktury nośnej basenu w postaci stelażu ze stali ocynkowanej Z275 pokrytego farbą antykorozyjną
 2. wkładu basenowego – folii basenowej wzmocnionej siatką PVC o wytrzymałości mechanicznej 430 kg/5cm zgodnie z normą DIN 53354, zabezpieczonej antybakteryjnie i przeciwgrzybicznie, pokrytej filtrem UV oraz warstwą ochronną przed osadzaniem się brudu
 3. układu filtracji – 2 skimmerowego systemu filtracyjnego z filtrem piaskowym o pojemności 150 kg piasku o granulacji 0,4-0,8 mm przekrój filtra 600mm, 1 jednofazowa pompa cyrkulacyjna o mocy 1 Hp, wydajności 15m3/h.
 4. kompletu rur połączeniowych, zaworów i uszczelek
 5. podkładek pod stelaż basen
 • 450 kg złoża filtracyjnego, styropian i folię termoizolacyjną, fotometr.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu umowy w terminie do dnia 30 czerwca 2019 roku. Umowa zapewnia również 60 miesięcy gwarancji w odniesieniu do basenów oraz 24 miesiące na akcesoria.