16 lipca 2019 roku komisja konkursowa wybrała na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury w Żaganiu panią Annę Mrowińską. Obowiązki dyrektora żagańskiej placówki obejmie ona od 1 sierpnia 2019 roku. W ramach przeprowadzonego postępowania konkursowego wpłynęła jedna oferta.