Już od 24 lipca będzie można składać swoje propozycje i zadania do Budżetu Obywatelskiego 2020. Pula środków przeznaczonych na realizację zgłoszonych przez Państwa zadań wynosi 575 tysięcy złotych. Na zgłaszanie własnych propozycji będzie czas do 7 sierpnia.

Jakie wymagania powinien spełniać projekt zgłoszony w ramach żagańskiego Budżetu Obywatelskiego? Powinien być poparty przynajmniej przez 15 osób (przy czym każdy mieszkaniec może zgłosić i poprzeć tylko jeden projekt), mieć charakter inwestycyjny (modernizacja, remont lub zakup wyposażenia) lub nieinwestycyjny (wydarzenie kulturalne, sportowe, edukacyjne), być zaplanowany do realizacji na terenie będącym wyłącznie własnością gminy. Ważne, aby zgłaszane pomysły dało się zrealizować w trakcie roku kalendarzowego (od opracowania projektu do realizacji inwestycji), aby należały one do zadań własnych gminy i były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. W tym roku zdecydowano, że w ramach budżetu nie będą wykonywane remonty lub budowy dróg oraz budowane parkingi powyżej 6 miejsc postojowych – wszystko po to, aby zrealizować w Żaganiu więcej działań “zielonych” lub niebudowlanych.

Zgłaszane projekty podzielone zostaną na dwie kategorie – na zadania, których budżet całkowity na realizację nie przekroczy:

  • 200 tysięcy złotych (“zadania duże”)
  • 100 tysięcy złotych (pozostałe zadania).

Spośród przedstawionych przez Państwa propozycji zespół weryfikacyjny powołany przez burmistrza do 27 sierpnia 2019 roku wybierze projekty zgodne z powyższymi wymaganiami. Ostateczna lista zadań, które poddane będą pod głosowanie mieszkańców, ogłoszona zostanie do 16 września 2019 roku w formie specjalnej ankiety. W dniach od 24 września do 4 października 2019 roku odbędzie się głosowanie nad zweryfikowanymi propozycjami.

Po podliczeniu Państwa głosów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego zostaną wybrane:

– dwa zadania inwestycyjne do 200 tysięcy złotych oraz zadania mniejsze o dowolnym charakterze o wartości do 100 tysięcy złotych (w ilości wyczerpującej środki przeznaczone na żagański Budżet Obywatelski)

Serdecznie zapraszamy Państwa do aktywności na każdym z etapów żagańskiego budżetu.

Wszystkie wzory dokumentów można pobrać w punkcie podawczym urzędu (parter budynku przy placu Słowiańskim 17), na stronie BIP jednostki oraz poniżej: