Zapraszamy 1 września 2019 o godz. 16.00 na niezwykły koncert. W kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny wystąpią soliści oraz Cappella Viridimontana  (zespół specjalizujący się w wykonawstwie muzyki dawnej zgodnie z historyczną praktyką wykonawczą) pod dyrekcją Jerzego Markiewicza. 
Chori Saganensis – przywracanie XVIII w. zabytków do życia muzycznego to projekt Zielonogórskiego Towarzystwa Śpiewaczego „Cantores”,  realizowany we współpracy z Miastem Żagań  i Polskim Radiem ,,Radio Zachód S.A” od 2014 r. W jego ramach, oprócz koncertów prezentujących kolejne dzieła, są wydawane także  partytury, tworzące serię  Thesaurus Chori Saganensis.
Koncert zespołu Cappelli Viridimontana przywraca do życia muzycznego zabytki muzyki sakralnej ze zbiorów muzykaliów biblioteki klasztoru w Żaganiu pochodzących z XVIII w. W jego programie znalazły się utwory, które zostaną wykonane po raz pierwszy w Żaganiu od czasu kasaty zakonu w 1810 roku.
Dominujące miejsce w programie koncertu zajmuje Masses in D minor Sigismunda Grabe, będąca pełnym cyklem mszalnym prezentującym charakterystyczne cechy dla tego typu dzieł z przełomu baroku i klasycyzmu. To co ją odróżnia od innych mszy ze zbioru żagańskiego to bardzo poważny, wręcz żałobny charakter. Jednym z elementów , który to podkreśla jest dosyć rzadko stosowany przez kompozytorów zabieg dwukrotnego wykorzystania tego samego materiału muzycznego. Dotyczy to II Kyrie, którego tekst muzyczny jest użyty bez zmian w części Dona nobis pacem kończącej mszę.
Kyrie jako całość ma „klasyczny” trójdzielny kształt, natomiast Gloria jest podzielona na pięć odcinków, a pozostałe części Credo, Sanctus i Agnus Dei nie odbiegają od stosowanych rozmiarów i zasad konstrukcji.
W programie koncertu znalazły się również dwie solowe arie J.A. Hasse. Pierwsza z nich  aria sopranowa Ah quis me separabit, to kontrafaktura arii z opery Semiramide riconosciuta, druga z kolei aria basowa Majestas judicatur jest kontrafakturą arii z opery Leucippo . Kontrafaktury to świeckie kompozycje – w tym przypadku arie operowe- które opatrywano tekstem sakralnym przystosowując je do użytku kościelnego.
Obie arie przedziela bardzo dynamiczne i radosne Jubilate Deo – ofertorium Sigismunda Grabe.
Program zamyka anonimowe ofertorium Io victoria znane także pod tytułem Christus nostra gloria, które miało już swoją współczesną premierę w Żaganiu ale w znacznie mniejszej obsadzie wykonawczej.