31 sierpnia odbył się czwarty z kolei i ostatni w tym sezonie spacer krajoznawczy z cyklu “Odkrywanie Żagania”. Wiódł on szlakiem dawnych potęg przemysłu. Przewodnikiem był autor szlaku, Mariusz Wieczerzyński.

Mimo upalnej, dusznej pogody spacer zgromadził około 30 osób. Ze względu na bogatą przemysłową historię miasta, niegdyś jednego z najważniejszych ośrodków włókiennictwa w kraju, odkryliśmy tylko część miejsc z nią związanych.

Spacer wyruszył spod Pałacu Książęcego, co stało się znakomitą okazją do przedstawienia przemysłowych dziejów miasta w szerokim kontekście historycznym. Tym sposobem wraz z przemieszczaniem się grupy poruszaliśmy się również na osi czasu, zaczynając od XIII-wiecznych tradycji sukienniczych i sięgając końcówki XX wieku. Można powiedzieć, że był to najbardziej współczesny z dotychczasowych spacerów.

Na ul. Rybackiej mówiliśmy o manufakturach z pierwszej połowy XIX-wieku, które zwiastowały nadejście epoki przemysłowej w Żaganiu. Następnie postój pod jedynym ocalałym budynkiem dawnych zakładów Mos. Löw Beer i Predom-Polar stał się okazją do wykazania związków XIX-wiecznych fabryk z ich XX-wiecznymi kontynuacjami. Była to też szczególnie symboliczna sytuacja, gdyż teren ten jest jednym z wielu w Polsce niemych świadków reform ekonomicznych z przełomu lat 1989–1990 oraz drastycznych skutków jakie ze sobą niosły. Nie sposób było pominąć tego wątku współczesnej historii kraju.

Towarzyszyło temu wspomnienie miasta sprzed kilku dekad – tętniącego w trzyzmianowym rytmie wyznaczanym przez sześć zakładów, w których zatrudnionych było kilka tysięcy osób. Jednak mówiliśmy nie tylko o historii gospodarczej, ale również o imponującej architekturze industrialnej. Kolejne przystanki, to również nawiązanie do przed- i powojennych dziejów rozwoju przemysłu w Żaganiu. Kontynuacja spaceru ul. Dworcową stanowiła idealną sposobność do tego, by nawiązać do historii browarnictwa i kolejnictwa w mieście.

Po zakończeniu spaceru spotkaliśmy się w pałacowej sali Inter na podsumowaniu. Kolejny raz podkreśliliśmy, że idea spacerów to nie tylko opowiadanie o historii, ale również ich społeczny charakter. Duże zainteresowanie i frekwencja potwierdziły słuszność tego założenia. Obok podziękowań i wspólnych refleksji, zaprezentowaliśmy pokaz zdjęć z pierwszego sezonu spacerów krajoznawczych. W ciągu dwóch miesięcy wspólnej przygody zaprezentowaliśmy cztery autorskie tematyczne szlaki. Odkrywaliśmy miejsca i historię miasta często od nieznanej, bądź mało znanej strony. Wspominaliśmy, dyskutowaliśmy, szukaliśmy. Jaka będzie przyszłość spacerów krajoznawczych Odkrywanie Żagania?! Czas pokaże.

Materiał nadesłany przez: Mariusz Wieczerzyński

fot. Wojciech Kasprzyk