Fundacja im. Stefana Batorego oraz Stowarzyszenie POLITES zapraszają do wzięcia udziału w akcji “Masz Głos”. Jest to inicjatywa mająca na celu budowanie dialogu i współpracy pomiędzy społecznością lokalną a władzami samorządowymi, wzmacnianie poczucia współodpowiedzialności za losy gminy wśród mieszkanek i mieszkańców, a także zwiększanie ich udziału w życiu publicznym.

Akcja “Masz Głos” jest otwarta na różnego rodzaju grupy, które chcą działać na rzecz pozytywnych zmian w swoim najbliższym otoczeniu – niezależnie od tego, czy jest nim mała wieś, czy duże miasto. Uczestnikami i uczestniczkami akcji mogą być organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, a także instytucje publiczne (np. szkoły, biblioteki, ośrodki kultury itp.) – z zaznaczeniem, że warunkiem uczestniczenia dla tych ostatnich jest to, że podejmowane przez nie w ramach akcji działania muszą wykraczać poza te instytucje.

Każda edycja akcji trwa około 10 miesięcy. Rozpoczyna się we wrześniu od naboru oraz otwartych szkoleń wojewódzkich. Już 28 września br. o godz. 11:00 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp. (ul. Sikorskiego 107, wejście od Kosynierów Gdyńskich) będzie miało miejsce szkolenie otwarte dotyczące tego, jak zacząć działać lokalnie. Udział w szkoleniu jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji na stronie akcji Masz Głos oraz Stowarzyszenia Polites.

Ankieta zgłoszeniowa do akcji

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie w województwie lubuskim.

Materiał nadesłany przez Stowarzyszenie POLITES