12 września burmistrz Andrzej Katarzyniec spotkał się na terenie wspólnie prowadzonej inwestycji na ulicy Żółkiewskiego z głównym wykonawcą zadania – starostą Henrykiem Janowiczem. W spotkaniu uczestniczyli również Mariusz Krugły i Radosław Kwiecień, członkowie zarządu powiatu żagańskiego oraz Tomasz Hucał, wiceprzewodniczący Rady Powiatu. Przedstawiciele samorządu spotkali się z wykonawcami inwestycji oraz mieszkańcami, aby porozmawiać między innymi o utrudnieniach, jakie niesie ze sobą rozkopana nawierzchnia ulicy.

Rada Miasta Żagań podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żagańskiemu na remont ulicy Żółkiewskiego w wysokości 200.000 złotych.10 września 2019 r została podpisana umowa w tym zakresie pomiędzy gminą a powiatem. Dzięki prowadzonej inwestycji droga zyska nową nawierzchnię oraz chodniki, wyremontowane zostaną perony autobusowe oraz wyspy segregujące ruch. Wprowadzone rozwiązania spowodują wzrost  bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego w tym rejonie. Był to jeden z głównych czynników wnoszonych przez naszych mieszkańców i decydujący o wsparciu przez miasto inwestycji.

W związku z przebudową drogi od ulicy Żółkiewskiego w Żaganiu do skrzyżowania w Dzietrzychowicach mieszkańcy mogą być narażeni na spore utrudnienia w ruchu. Prosimy o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do wprowadzonych oznaczeń w ramach czasowej organizacji ruchu.