19 września 2019 roku o godzinie 15.00 odbyło się pierwsze robocze spotkanie w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Żagań. Gospodarze miasta zaprosili do urzędu uczniów klas 7 i 8 żagańskich szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich. Burmistrz Andrzej Katarzyniec przedstawił młodym ludziom propozycję współpracy. Zaproponował, aby przyszłą radę tworzyło 18 osób, delegowanych z każdej ze szkół działających na terenie miasta (po dwoje radnych z każdej placówki). Wyłonieni w trakcie wyborów kandydaci spotkają się następnie z opiekunami Młodzieżowej Rady Miasta z ramienia urzędu, aby opracować wspólnie statut rady. Już teraz, na zachętę, Andrzej Katarzyniec zadeklarował, iż wyłoniony przez młodzież zespół otrzyma do dyspozycji 50 tysięcy złotych do samodzielnego rozdysponowania na wskazane przez siebie zadania. Równocześnie powołana rada będzie przekazywała burmistrzowi na bieżąco postulaty żagańskiej młodzieży, angażując się w życie miasta i współuczestnicząc w prowadzonych kampaniach społecznych na terenie Żagania. Burmistrz Andrzej Katarzyniec podkreślił, że chciałby, aby Młodzieżowa Rada Miasta Żagania zgłaszała swój projekt do budżetu obywatelskiego, a następnie walczyła o głosy na realizację własnego pomysłu.

Na zakończenie spotkania poproszono młodzież o spisanie pomysłów, z którymi przybyła na spotkanie. Burmistrz Sebastian Kulesza podkreślił, że wszystkie zebrane w ten sposób propozycje działań przekazane zostaną zaprzysiężonej Młodzieżowej Radzie Miasta w trakcie jej pierwszego posiedzenia. Powołany organ doradczy rozpocznie pracę od stycznia 2020 roku. Zachęcamy wszystkich młodych ludzi do wzięcia udziału w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta, które odbędą się w październiku we wszystkich żagańskich szkołach podstawowych i średnich.