Informujemy, iż Zarządzeniem Nr 288/2019 z dnia 24 października 2019 roku Burmistrz Miasta Żagań rozstrzygnął uzupełniający otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą “Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób uprawnionych do świadczeń, na terenie miasta Żagań w 2019 roku – konkurs uzupełniający”.

Do realizacji zadania wybrano podmiot uprawniony, tj. Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża i przyznano następującą kwotę dotacji na sfinansowanie realizacji zadania: 39 997 zł.

Zarządzenie Nr 288/2019