24 października 2019 roku w trakcie prac remontowych na dachu Poaugustiańskiego Zespołu Klasztornego w Żaganiu odnaleziono kapsułę czasu z 1809 roku. Kapsuła znajdowała się w kuli na wieży remontowanego kościoła. Otwarcia kapsuły dokonała konserwator nadzorująca prace wykonywane na obiekcie, Małgorzata Rzepecka wspólnie z proboszczem Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żaganiu, księdzem kanonikiem Władysławem Tasiorem. Czynności tej dokonano w obecności przedstawicieli Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wewnątrz kapsuły znaleziono dokument spisany po łacinie, zawierający informacje na temat władz świeckich i duchowych sprawujących wówczas opiekę nad miastem. Były tam również broszury okolicznościowe po niemiecku wydane z okazji otwarcia i uruchomienia nowego magistratu w Żaganiu w dniu 31 sierpnia 1809 roku oraz na temat powodzi z czerwca 1804 roku. Wewnątrz zwoju znaleziono mniejsze zawiniątka, zawierające informacje na temat donatorów wspierających remont obiektu prowadzony w tamtym czasie oraz monety przez nich przekazane. Otworzono jedynie dwa z nich, znajdując monety z XVIII i XIX wieku. Całe znalezisko zostanie dokładnie zbadane i sklasyfikowane przez osoby do tego uprawnione. O dalszych losach tego niezwykłego znaleziska będziemy informowali Państwa na bieżąco.