Szanowni mieszkańcy!

Zgodnie z harmonogramem Żagańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 publikujemy listę przedsięwzięć wybranych w głosowaniu, które zostaną wpisane do projektu budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim:

Z uwagi na wartości poszczególnych projektów oraz łączną pulę minimalną zabezpieczoną na realizację Budżetu Obywatelskiego 2020, zwiększono środki na ten cel o ponad 20 tysięcy złotych. W ten sposób możliwa będzie realizacja sześciu zadań z listy zadań zakwalifikowanych do głosowania.

W ramach Żagańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 złożono 3926 kart do głosowania, z czego 3302 ważne. Za nieważne uznano karty, na których brakowało podpisu głosującego lub podpis był nieczytelny, nie podano pełnego adresu zamieszkania lub wskazano ten adres poza Żaganiem, jedna osoba oddała kilka głosów, nie zaznaczono wybranego zadania lub w przypadku głosów osób niepełnoletnich nie dołączono zgody opiekuna prawnego. Wszystkie te wymagania określono w Rozdziale IV uchwały nr IX/47/2019 Rady Miasta Żagań. Każda ze złożonych kart została zweryfikowana pod względem poprawności, a prawidłowe głosy zliczone, tworząc powyższe zestawienie.