Informujemy, że Zarządzeniem Nr 340/2019 Burmistrz Miasta Żagań 12 grudnia 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2020.

Zarządzenie Nr 340/2019, ogłoszenie o konkursie, wzór oferty i wzór sprawozdania znajdziecie Państwo poniżej:

Zarządzenie Nr 340/2019

Ogłoszenie o konkursie

Wzór oferty

Wzór sprawozdania