Informujemy, iż Zarządzeniem nr 20/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. Burmistrz Miasta Żagań ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.) poprzez wspieranie działań dla osób objętych stacjonarną opieką paliatywno – hospicyjną, nie będących świadczeniami medycznymi.

Zarządzenie nr 20/2020, ogłoszenie o konkursie, wzór oferty oraz wzór sprawozdania znajdziecie Państwo poniżej:

Zarządzenie nr 20/2020

Ogłoszenie o konkursie

wzór oferty

wzór sprawozdania