20 stycznia 2020 roku odbyło się pierwsze ze spotkań poświęconych zmianom w systemie odpadów, które od 1 stycznia tego roku objęły mieszkańców całego kraju. Aby rozwiać Państwa wątpliwości i odpowiedzieć na nurtujące pytania zaprosiliśmy na spotkanie prezes MPOiRD Barbarę Baranowską oraz przedstawicieli ZZO w Marszowie. Do dyskusji zaprosił mieszkańców zastępca burmistrza Sebastian Kulesza. Jako pierwszy głos zabrał Michał Szczotka, specjalista ds. ochrony środowiska, który poinformował o możliwościach przetwarzania surowców, wyselekcjonowanych przez gospodarstwa domowe. Od 2016 roku Zakład posiada certyfikat na produkcję kompostu z odpadów biodegradowalnych. Dlatego szalenie istotne jest prawidłowe selekcjonowanie odpadów, która trafiają do brązowych pojemników/worków. Nie wolno do nich wrzucać odpadów pochodzenia zwierzęcego, gdyż stwarzają one zagrożenie sanitarne w procesie tworzenia kompostu. Jak podkreśliła Joanna Blinow z ZZO Marszów, do którego trafiają nasze śmieci, zakład oczyszcza surowce i segreguje dalej poszczególne trakcje. Ze względów technologicznych nie ma zatem potrzeby mycia opakowań. Jak podkreślano w trakcie spotkania, to właśnie opakowania stanowią element systemu segregacji. Duże elementy, odpady budowlane, zabawki, meble ogrodowe – to nie są śmieci mogące zostać przetworzone. Powinny zatem trafić na PSZOK, który powstał, aby przyjmować od mieszkańców odpady niebędące komunalnymi. Joanna Blinow podkreśliła, że bardzo cennym surowcem są opakowania typu tetrapak (kartony po sokach i mleku), które powinny zostać zgniecione i z nakrętką trafić do żółtych pojemników/worków. Papier nadaje się do przetworzenia wyłącznie suchy i czysty. Kartony należy podrzeć, zanim trafią do pojemnika. Zabrudzony papier (np. po wędlinach) trafić powinien do pojemnika na odpady zmieszane.

Barbara Baranowska, prezes spółki MPOiRD, wyjaśniła zasady dotyczące przekazywania wyselekcjonowanych odpadów operatorowi. Przypominała, że osoby zbierające surowce w systemie workowym (mieszkańcy domów jednorodzinnych oraz mieszkańcy małych budynków wielolokalowych) zawiązują worki i wystawiają je przed posesję zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów. Wspólnoty posiadające pojemniki również wystawiają je przed posesję. Prawidłowe zabezpieczenie pojemników przed odpadami pochodzącymi od osób niebędących mieszkańcami danej wspólnoty, spoczywa na administratorach budynków. Warto zastanowić się, czy pojemników do selektywnej zbiórki nie zamknąć w pergoli, aby zabezpieczyć zbierane surowce przed zaśmieceniem. Szczególnie że ustawodawca wprowadził zbiorową odpowiedzialność, która zakłada nałożenie jednorazowej kary na osoby, w których pojemnikach operator udokumentuje nieprawidłową selekcję. Wzmożone kontrole rozpoczną się w Żaganiu dopiero od września. Obecny okres jest bowiem dla wszystkich czasem na doposażenie w brakujące pojemniki i prawidłowe prowadzenie zbiórki. Jeżeli zajdzie konieczność, operator nie wyklucza wprowadzenia częstszych odbiorów śmieci z naszych posesji. Już teraz widać bowiem, że dzięki selektywnej zbiórce mieszkańcy Żagania odzyskują więcej plastiku, niż w roku ubiegłym.

Następnym elementem spotkania były pytania mieszkańców. Pytano o to, co zrobić z cegłami, żarówkami oraz szkłem płaskim (szyby). Prezes MPOiRD poinformowała, iż nie są to odpady komunalne, zatem powinny zostać przekazane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Przyjaciół Żołnierza 62 w Żaganiu. Styropian w małych ilościach do pojemników na odpady zmieszane. Zastępca burmistrza Sebastian Kulesza pytany o pojemniki uliczne na śmieci zadeklarował, że miasto będzie sukcesywnie wymieniać stojące obecnie kosze na większe, z komorami na poszczególne kategorie odpadów. Pytano również o sposób segregowania odpadów na cmentarzu komunalnym. Michał Szczotka wyjaśnił, iż w przypadku nekropolii istnieje możliwość zbierania bioodpadów (liście, żywe kwiaty). Pozostałe odpady zaliczane są do odpadów cmentarnych i wszystkie razem (znicze, wkłady, sztuczne ozdoby) powinny być zbierane do drugiego z pojemników. Działkowcy powinni natomiast podpisać umowy z operatorem i zbierać odpady do pięciu pojemników. Na pytania dotyczące azbestu naczelnik WGN Roman Ciszewski poinformował, że miasto prowadzi jego zbiórkę na bieżąco. Fakt posiadania tego typu odpadu należy zgłosić w urzędzie, a zostanie on usunięty na zlecenie miasta.

Zapraszamy na kolejne spotkania dotyczące selektywnej zbiórki odpadów. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości, problemy i pytania, zapraszamy już dzisiaj o godzinie 16.00 do PSP nr 3 przy ulicy Szkolnej (sala gimnastyczna), 22 stycznia (środa) do PSP nr 7 przy ulicy Żarskiej (stołówka), 23 stycznia (czwartek) do sali Inter Pałacu Książęcego oraz  24 stycznia (piątek) do PSP nr 4 przy ulicy Wesołej (stołówka szkolna).