30 stycznia 2020 roku nastąpiło uroczyste przekazanie dowodzenia 11 Batalionem Dowodzenia. Na placu gen. Maczka ze służbą żegnał się ppłk. Dariusz Lesiuk, przez lata związany z naszym miastem i aktywnie uczestniczący w życiu Żagania. W uroczystościach  wzięli udział dowódcy wszystkich zaprzyjaźnionych z batalionem jednostek, dowódcy 11 LDKPanc., przedstawiciele władz samorządowych, instytucji kultury i oświaty, mieszkańcy. Przekazanie dowodzenia stało się również okazją do nagrodzenia najbardziej wyróżniających się żołnierzy – tych w służbie i rezerwowych.

W imieniu wszystkich mieszkańców Żagania oraz własnym chciałbym serdecznie podziękować za rzetelną żołnierską służbę. Dziękujemy za czas i energię przekazane naszej małej ojczyźnie – wszystkie lata i każdy z dni skierowanych na jej rozwój – mówił w trakcie pożegnalnego spotkania burmistrz Andrzej Katarzyniec. Słowa te skierowane były do ppłk. Dariusza Lesiuka, kończącego swoją wieloletnia służbę. – Dziękujemy za pozostawione w Żaganiu serce, doświadczenie i wiedzę. Oby kolejne etapy życiowej drogi były dla Pana równie owocne, a wybrana ścieżka doprowadziła do upragnionego celu. Życząc wszelkiej pomyślności w rozpoczynającej się właśnie wędrówce, pozostajemy do dyspozycji w każdej z kolejnych, podjętych już „bez munduru”, inicjatyw. 

Nowym dowódcą 11 Batalionu Dowodzenia został major Ireneusz Mika.