Uprzejmie informujemy, że posiedzenia Komisji Stałych Rady Miasta Żagań w lutym odbędą się:

w poniedziałek, 24.02.2020 r., w Urzędzie Miasta Żagań, sala nr 13 o godz. 16:00 – Komisja Gospodarki Miejskiej

We wtorek,25.02.2020 r., w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Żaganiu o godz. 16:00 – Komisja Oświaty i Kultury,

W środę, 26.02.2020 r., w Urzędzie Miasta Żagań w sali nr 13 o godz. 16:00 – Komisja Budżetu i Finansów,

W czwartek, 27.02.2020 r., w Urzędzie Miasta Żagań w sali nr 13 o godz. 17:00 – Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego.