W ramach ogłoszonego we wrześniu 2019 roku Konkursu z Funduszu Małych Projektów “Sprewa-Nysa-Bóbr” dla Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Żagań zgłosił 4 projekty. Miło nam poinformować, że wszystkie otrzymały dofinansowanie i będą realizowane we współpracy z partnerem niemieckim. Poziom wsparcia wynosi 75% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 5% z budżetu państwa.

W ramach pozyskanych funduszy zrealizujemy w tym roku w Żaganiu cztery następujące przedsięwzięcia:

  1. Polsko-niemiecka wystawa kwiatów „Kolorowe pogranicze” – projekt ma na celu zwrócić uwagę i nawiązać do czasów międzynarodowej świetności Parku Książęcego w Żaganiu i „odświeżyć” wydarzenia kulturalne łączące oba narody. Będzie to doskonała lekcja historii dla mieszkańców pogranicza, a także okazja do miłego spędzenia wolnego czasu dla miłośników przyrody, kwiatów oraz wypoczynku na świeżym powietrzu.
  2. Jarmark pod Gwiazdką to polsko-niemieckie spotkanie bożonarodzeniowe, które ma na  celu wymianę kulturową mieszkańców terenów przygranicznych w zakresie tradycji świątecznych. Projekt przewiduje organizację Jarmarku Bożonarodzeniowego w grudniu 2020 roku.
  3. Transgraniczna pocztówka – polsko-niemiecki konkurs fotograficzny dla mieszkańców miast partnerskich. Ze względu na bogactwo kulturowe i naturalne obszarów pogranicza tematyka będzie dowolna, jednakże fotografie powinny być ściśle związane z obszarem pogranicza i jego mieszkańcami, zwyczajami, tradycją oraz dziedzictwem kulturowym łączącym uczestników projektu. Konkurs ma na celu wydobycie z obszaru pogranicza tego, co piękne i ciekawe.
  4. graniczne podróże małe i duże – celem projektu jest wzmocnienie działań dotyczących rozwoju świadomości mieszkańców pogranicza na temat wartości i znaczenia dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-niemieckiego. Projekt umożliwi wszystkim zainteresowanym poznanie nowej trasy turystycznej, która zostanie stworzona w ramach projektu. Będzie ona uwzględniała najbardziej atrakcyjne turystycznie punkty w Żaganiu, w stolicy dawnego Księstwa Żagańskiego.