24 lutego 2020 roku przedstawiciele poszerzonego o Iłowę Żarsko-Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego zawarli porozumienie o współpracy na rzecz wspólnego rozwoju z urzędem marszałkowskim. Gospodarze pięciu gmin południa województwa lubuskiego spotkali się z członkiem zarządu Marcinem Jabłońskim, aby m.in. zaprezentować planowane inwestycje. Żagań reprezentował na spotkaniu burmistrz Andrzej Katarzyniec.

W ramach funkcjonującego od lat partnerstwa ŻŻOF zrealizowane zostały projekty w obszarze transportu publicznego, rozwoju gospodarczego oraz edukacji na łączną kwotę prawie 30 milionów złotych. Podpisane porozumienie stanowi podstawę do ubiegania się o kolejne fundusze unijne z nowego budżetu Unii Europejskiej.