W dniach od 30 marca do 1 kwietnia 2020 roku uczniowie klas ósmych mają możliwość przystąpienia do próbnych egzaminów przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, które po raz pierwszy odbywają się zdalnie. Takie rozwiązanie zaproponowano wszystkim uczniom w Polsce. Również żagańscy uczniowie przystąpili do takiej formy sprawdzenia zdobytej wiedzy.

W poniedziałek 30 marca uczniowie przystąpili do egzaminu z języka polskiego, we wtorek 31 marca z matematyki, natomiast w środę z języka obcego.

Uczniowie są zobowiązani do rozwiązania zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej przez szkołę formie, na przykład w pliku edytora tekstów, wydruku lub na kartach odpowiedzi. Dla uczniów, którzy nie dysponują komputerem lub dostępem do Internetu, szkoły przygotowały zestawy egzaminacyjne w wersji papierowej.

Egzaminy próbne są testem sprawdzenia wiedzy uczniów ostatnich klas szkół podstawowych, którzy w kwietniu 2020 roku mają się zmierzyć z właściwym egzaminem.